Станимира Тончева

Станимира Тончева – психолог

гр. Пловдив

2006г – Медицински колеж към МУ гр. Пловдив, специалност “Здравен инспектор”.

Бакалавър и магистър по психология към ПУ “Паисий Хилендарски”.

От 2006г работи в областта на здравето и безопасността при работа.

 

Преминала  сертифицирани обучения за работа с психометрични тестове и работи с различни психотерапевтични методи за оказване на психологическа помощ, подкрепа и терапия.

Терапевтичните методи, които се прилагат по време на сесиите са съобразени с индивидуалните особености на всяко едно лице и сътрудничеството му по време на терапевтичния процес.

Сесиите се провеждат индивидулно в кабинет  в гр. Пловдив и  възможност за онлайн.

* онлайн сесии се провеждат в зависимост от случая и по преценка на психолога.

Тел: 0894216491