Speciality Психолог
Phone 0886 798 413
Email petiapsy@abv.bg

Петя Найденова

Психолог

Петя Найденова е завършила магистратура по Психология – ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, има специализация по „Консултативна психология“ и „Управление на човешките ресурси“, и други курсове и обучителни програми като:

– Хипноза /към Българска асоциация по хипноза/, с преподавател Иво Величков

– Енергийна психология – EFT – към Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques

– НЛП – Невролингвистично програмиране – нива Практик и Мастър, към Институт по НЛП,

– Консултиране при психосоматични проблеми към Консултативен център “Плиска”,

– EMDR психотерапия, първо и второ ниво обучение към EMDR Тренинг център България/ – EMDR-Europe Association

– Позитивна психотерапия – базово ниво към Институт по позитивна психотерапия, в момента се обучава в майсторско ниво;

– Работи в областта на здравето и безопасността при работа – ръководи служба по трудова медицина към голяма българска компания, участва в консултиране на служители – пострадали и свидетели на трудови злополуки;