Мария Колева

Магистър психолог, сертифициран практик по невролингвистично програмиране (НЛП),
хипнотерапевт и регистриран семеен медиатор. Като личен коуч помагам на клиентите си
да намерят своя глас и увереност, да си възвърнат усещането за собствена ценност и да
развият устойчивост към трудности и предизвикателства.
В личен план работя за отработване на емоциите, стабилизиране на самооценката и
увереността в собствените сили, при случаи на затруднения в комуникацията и
взаимоотношенията с близки, партньори и роднини, както и за трансформация на
травмиращи спомени.
Като кариерен консултант и коуч съдействам за изграждане на най-доброто резюме при
търсене на работа, помагам за кариерната ориентация и подготвям за интервюта за работа.
Използвам НЛП техники, когнитивно-поведенчески подход и прилагам хипноза с
терапевтична цел.
Човекът трябва да има свободата и силата да бъде себе си. Това ме вдъхновява и води в
работата. Успехът на клиентите ми е фокусът на това, което правя, а тяхната
трансформация е моят успех.

Phone: 087 862 3040
Email: coaching@mariyakoleva.com
Web: www.mariyakoleva.com
FB: https://www.facebook.com/LifeCoach.MariyaK