Speciality Психотерапевт
Phone 0887531687
Email lpeeva@gmail.com

Лидия Пеева

Психотерапевт

Лидия е психолог, психотерапевт и медиатор. Завършва бакалавърската и магистърска си степен по психология в Нов български университет, специализира като системен фамилен и брачен психотерапевт в Института по фамилна терапия. Обучена и сертифицирана по хипноза и хипнотерапия към Българска Асоциация по Хипноза. Придобива следдипломна квалификация като медиатор към Съюз на юристите в България. Чрез участието си в семинари, обучения и конференции поддържа и развива професионалните си умения и знания.

 

В своята частна практика тя помага на клиентите да постигнат промяната, която им е необходима, за да преодолеят различни трудности и етапи в живота си, да открият нови перспективи и да правят различни избори. Тя вярва, че въпреки хората понякога да губят своя път те притежават ресурса да намерят собствения, уникален потенциал и носят в себе си отговорите необходими за прояна.