Speciality Психолог

Кристиян Денчев

Психолог

Казвам се Кристиян Денчев и съм магистър по Детско-юношеска и училищна психология. Завършил съм в СУ „Св. Климент Охридски“. Моето мото е следното: “Не започвай да се отказваш и не се отказвай да започнеш!”. Вярвам, че всеки човек има ресурс да се справи с предизвикателствата на живота, като някои срещат трудности да открият вътрешната си сила, а други имат нужда от подкрепа и напътствие.

Изкарани курсове и квалификации:
Бакалавърска степен по психология;
Магистърска степен по Детско-юношеска и училищна психология;
Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за работа с възрастни/пълнолетни лица;
Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за деца;
Отвътре навън – арт терапевтични техники за свързване с емоциите;
Детска психосоматика: многокомпонентен подход към Енурезиса, Тиковете, Астмата, Алергиите;
Хипноза и хипнотерапия;
Ментална аритметика;
Мениджърски умения;

Публикации и проекти:
Публикувана статия в Шеста международна научна конференция „Образование, наука, иновации“ 10-11 юни, Перник.
Изследване: Травматични преживявания в детството и механизми на саморегулация в юношеска възраст;
Изследване: Взаимовръзка между обновяването на фейсбук профила и възрастта;
Изследване: Оценка на Интернет нагласите и личностните характеристики в контекст на теорията на “Големите пет”;
Конструиране на тест за постижения;
Проект: Организационна култура и лидерство в „Майкрософт”;
Проект „Vantage school“
Първо място в професия Психолог в класацията на http://www.starofservice.bg