Speciality Психотерапевт
Phone +359 896 187 718
Email psiholog.peikova@abv.bg

Йорданка Пейкова

Психотерапевт

Моето лекарство за душата на човека са думите ми, а моя „скалпел″ са техниките, които прилагам за достигне на желаната цел. В практиката си съм се убедила, че хора без страхове и тревоги няма. Знам също, че онези от тях, които са ги опознали и са се научили да ги управляват са едни от най-силните, стойностни и интелигентни личности, които срещам в ежедневието си.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

Образователно квалификационна степен: Магистър по Консултативна психология – ПУ „Паисий Хилендарски”, 2007г.

Медицински Колеж към Медицински Университет “Проф.д-р Параскев Стоянов“, гр.Варна. Медицински специалист.

Специализация по Когнитивно-поведенческа психотерапия към БАКПП /Българска Асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия /.

Съосновател на Българска Асоциация по Хипноза /, с председател Иво Величков. Специализирала Клинична Хипноза и Хипнотерапия към БАХ.

Сертифициран треньор–обучител към EAAP (European Association of Applied Psychology), с авторски курс „ПЪТЯТ КЪМ РЕПРОДУКТИПВНО ЗДРАВЕ.ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНИКИ ЗА ПОДКРЕПА.”

Специализация по Позитивна психотерапия към ДППБ /Дружеството по позитивна психотерапия в България/ в майсторско ниво: „Фамилна психотерапия“, „Кризи и кризисни интервенции“ , „Детско–юношеска психотерапия“ .

Специализация към Медицински Университет Проф.д–р Параскев Стоянов“ , гр.Варна по НЕВРОФИЙДБЕК ТЕРАПИЯ, под ръководството на д–р Пламен Димитров.

Работя консултативно и терапевтично с възрастни и деца. Предпочитани области: разстройства на настроението, репродуктивни трудности, страхове, паническо разстройство, фобийни тревожни разстройства/социални, агорафобия, специфични фобии, стоматофобия/, хипохондрично разстройство, синдром на деперсонализация – дереализация, кризи и кризисни интервенции, психосоматични разстройства, работа с хронична болка, онкология, ПТСР, ОКР, стрес и разстройства в адаптацията, загуби, разстройства на личността, биполярно афективно разстройство, мания, хипомания.

Работя и с деца със СОП, ГРР, ХАДВ, РАС, поведенчески трудности, неприемливо поведение, трудности в адаптацията /детска градина, ранна училищна възраст/, деца жертви и свидетели на насилие, деца с екранна зависимост. Консултирам и двойки.

Още за мен: https://dnevniknapsihoterapevta.wordpress.com