Ива Янчева

Завършва магистратура по клинична психология в ЮЗУ. Студент в Институт по интегративна психотерапия и психосоматика. Сертифициран хипнотерапевт към БАХ.