Phone  тел. 0885 64 98 63
Email ivanova.dani@abv.bg

Даниела Иванова

Хипнотерапевт и консултант по практически методи за справяне с предизвикателствата в живота
 Обучена и сертифицирана по следните курсове, сертифицирани от EAAP (European Association of Applied Psychology):
 – „Хипноза и Хипнотерапия“ към Българска Асоциация по Хипноза
 – „Психологически принципи на промяната: програма за устойчива трансформация“
 – „Основи на психо-биологията“ – интердисциплинарно поле, изучаващо взаимодействието между психика, мозък и тяло
 Участвам регулярно в разнообразни семинари, обучения и конференции, поддържам и развивам човешките си качества и професионалните си умения и знания.
 Аз съм човек с дългогодишен и все по-разширяващ се личен опит с методите за постоянна личностна трансформация и развитие
– медитации, дихателни практики, трансови състояния, практики за баланс между мъжка и женска енергия.
 Съдействам за практическото справяне с предизвикателствата на живота. Изповядвам един преди всичко човешки, щирок и философски възглед към живота.
 Вярвам, че любовта, разбирането и поощрението са основни лечебни методи. Промяната е процес, за който са нужни желание, енергия и мотивация.
 Така че, при желание, мога да съм полезна с вдъхновение, личен опит, и конкретни насоки по пътя към промяната.