Speciality Психолог
Degree Магистър
Phone тел. 0889972087
Email vanya.mk@gmail.com

Ваня Кънева

Психолог

Завършва бакалавърска степен по психология през 2017 г. и магистърска степен по позитивна психология през 2021г. в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Завършва курс „Хипноза и хипнотерапия“ през 2021г. Член на Българска Асоциация по Хипноза.

Работи в областта на взаимодействието на човека и средата. Разработва техники, практики и устройства за хармонизиране на пространства и хора.

Води лекции и курсове за съзидателно мислене и формиране на съзидателен светоглед.

Работи с индивидуални консултации, с групи и с корпоративни клиенти.

Основател на школа „Да мислим съзидателно!“

Съосновател на „Делфи-център за съзидателно мислене“ – Пловдив