Speciality Психотерапевт

Боряна Григорова

Психотерапевт
Автор на книгата “Паяжината на психическия тормоз”
Автор на психологическите семинари “Опасни връзки” https://borianae.wixsite.com/borianagrigorova/видеа
Когнитивно-поведенческа терапия, ТЕС, Хипнотерапия, философия
Специалност: психотерапевт
Телефон: 0887 897 873
Адрес: ул. Хан Аспарух 50 – София 1000