Phone 0876150991

Алис Русева

Здравейте,

Аз съм Алис Русева, сертифициран специалист в областта на хипнотерапията и горд член на Българската асоциация по хипноза, където съм завършила обучение под ръководството на Иво Величков.

Освен това, продължавам обучението си в когнитивно-поведенческа терапия при д-р Петър Василев към „Институт за Екология на Мисленето“.

Интересите ми са насочени и към схема терапия и семейна терапия.

Моята професионална практика е фокусирана върху предоставянето на индивидуализирана подкрепа за хора, изправени пред разнообразни житейски предизвикателства, включително:

– Управление на стреса, тревожност и депресия: Помощ при намиране на ефективни стратегии за справяне с ежедневния стрес и тревожни и депресивни разстройства.
– Самочувствие и самоувереност: Работа за подобряване на вътрешната увереност и изграждане на здраво самочувствие.
– Междуличностни и семейни конфликти: Подкрепа в разрешаването на конфликти и подобряването на комуникацията в личните и семейните отношения.
– Емоционални трудности: Помощ при справяне със загуба, тъга, разочарование и други емоционални проблеми.
– Промени в живота и адаптация: Подкрепа при преодоляване на трудности, свързани със значими житейски промени като преместване, смяна на работа, развод или ново начало.
– Преодоляване на зависимости: Работа за разбиване на цикъла на зависимости и изграждане на здравословни навици.
– Подобряване на личностното развитие: Насърчаване на самопознанието и личностното израстване чрез различни техники и подходи.

Вярвам, че всеки човек притежава вътрешната сила и способност да преодолее предизвикателствата, с които се сблъсква. Моята цел е да ви осигуря безопасна и подкрепяща среда, където да изследвате, развиете и приложите тези ресурси.

Ако търсите подкрепа и вдъхновение по своя път към благополучие и личностно развитие, аз съм тук, за да ви помогна.

За всякакви въпроси, консултации или информация, можете да се свържете с мен на телефон 0876150991 или да посетите моят кабинет на адрес: Психологичен Кабинет – NovaInsight, ул. „Тодор Каблешков“ 53, 1618 кв. Манастирски ливади, София.

С уважение,
Алис Русева!