БАХ и EAAP – партньорски организации

After the specified in the EAAP regulations period of reviewing and considering the application of the Bulgarian Association of Hypnosis, we are happy to welcome BAH (Bulgarian Association of Hypnosis – https://bah.bg/) as a partnering member of EAAP (European Association of Applied Psychology).
As a partnering member, BAH will have full access to all available EAAP resources, programs, tools, connections, discounts, etc. This partnership program is intended to assist the society and each individual member of BAH in their professional and personal development.
Warmest regards to BAH and all of its members!
***
„След посочения в устава на EAAP период за преглед на подадената молба на Българска Асоциация по Хипноза сме щастливи да обявим партньорството мжду БАХ и EAAP. Като партньор БАХ ще има пълен достъп до всички източници, програми, контакти и т.н. на EAAP. Целта на тази партньорска програма е да подпомага общността и всеки неин член в професионалното и личното му развитие. Сърдечни поздрави на БАХ и всички нейни членове!“
Това е смисловия превод на официалното съобщение на ръководството на EAAP относно подписаното съгласие за партньорство с БАХ.
Визията ни винаги е била да поддържаме оправдано самочувствие в сферата, в която се развиваме и на тази база да създаваме равнопоставени отношения с други организации. Това, към което сме се стремили е не да бъдем просто членове на която и да е международна общност, тъй като според нас правилната форма на отношения е партньорството, затова дължим огромна благодарност на EAAP за доверието и споделените ценности!
Сигурни сме, че оттук нататък БАХ ще има възможността да се представя достойно и в международен план.
За EAAP може да научите повече на eaap-eu.com