Членове

Психотерапевт
Психолог и психотерапевт
Психотерапевт. хипнотерапевт
Психолог, хипнотерапевт
Директор интернат
Касиер на УС на БАХ
Психолог
Международен секретар на БАХ
Холистичен терапевт
Председател на УС на БАХ
Психотерапевт
Мастер по Енергийни Практики
Секретар на УС на БАХ
Психолог