Членове

Психолог, хипнотерапевт
Директор интернат
Касиер на УС на БАХ
Психолог
Международен секретар на БАХ
Холистичен терапевт
Председател на УС на БАХ
Мастер по Енергийни Практики
Секретар на УС на БАХ
Психолог