Контакти

За всякакви въпроси и уточнения може да се свързвате с нас на info@bah.bg

Асоциацията има членове за контакт в градовете:

  • За цялата страна – Иво Величков, Председател на БАХ, тел: 0878 899 486; email: ivo.velli@gmail.com
  • София – Лидия Пеева, секретар на БАХ, тел: 0887531687; email: lpeeva@gmail.com
  • Пловдив – Антоанета Петрова, касиер на БАХ, тел: 0888 31 22 86; eail: antoaneta_petrova@yahoo.com
  • Благоевград – Д-р Десислава Безинска-Шеинкова, 0877 996 329
  • Русе – Ваня Чолакова, 0895 627 512
  • Бургас – Дани Пейкова, 089 618 7718