Членство

Ако имате интерес да станете член на БАХ, може да изтеглите молба за членство (файла по-долу) и след попълването й да я изпратите на info@bah.bg.

Управителния съвет на БАХ ще разгледа молбата Ви и в 7-дневен срок ще се свърже с Вас.

Свали молба за членство