История

БАХ (Българска Асоциация по Хипноза) е основана през далечната 1999 г. и е сдружение с идеална цел на специалисти, интересуващи се и занимаващи се с хипноза, хипнотерапия, психотерапия, медицина, приложна и научна психология.

Основният обучителен курс на БАХ, който се провежда от 1999 г. и до днес, от 2019 г. е сертифициран от EAAP (European Association of Applied Psychology.)

БАХ е първата и основополагащата организация, създадена у нас в тази област. В края на 1999 г. БАХ провежда първото сертифицирано обучение по хипноза и хипнотерапия в България с водещ Иво Величков. За повече от 20-годишната си история БАХ се е наложила като най-голямата, престижна и водеща българска организация в областта си. Показателно е, че дейността ни е вдъхновила и инициирала създаването и на други подобни общности у нас през годините. Винаги сме били отворени за съдействие и партньорство с всеки, който споделя нашите професионални, човешки и морални принципи.

Длъжни сме да подчертаем, че днес у нас има и опитващи се да ни копират организации, така че молбата ни е да не ни бъркате с никой друг – ние държим на идентичността и историята си, а това че някой се опитва да я взаимства приемаме като комплимент.

В БАХ е добре дошъл всеки, който се вълнува от хипноза, хипнотерапия, психотерапия, психология, трансови състояния, работа със съзнанието и подсъзнанието и всички подобни теми.

В БАХ членуват към настоящия момент над 180 души – психолози, терапевти, лекари, както и хора, интересуващи се от хипнозата и хипнотерапията.

БАХ организира и провежда обучения по хипноза и хипнотерапия, отворени лекции, демонстрации, семинари, практически занимания, осъществява издателска дейност. БАХ обединява, привлича и дава безусловна помощ и подкрепа за професионалното развитие на всеки член на Асоциацията. Помага на своите членове и работи по посока популяризацията на хипнозата като научен метод за психотерапия.

Основната цел на БАХ е споделянето на знания, умения, обучения на специалисти на най-високо ниво.

Другите цели на организацията са:

• Провеждане на изследвания с използване на хипнозата в различни области.
• Прилагане на хипнозата в различни области на високо професионално ниво.
• Популяризиране на хипнозата като терапевтичен метод.
• Издаване на книги, свързани с хипнозата и хипнотерапията

Визията на БАХ е членовете на организацията да бъдат едно общество, което непрекъснато комуникира и споделя опита си.