Есенна среща на БАХ – 2020 г., Триград: Обратно към нормалното