Есенната среща на БАХ – с. Вълчовци, Еленски Балкан, 2018