Speciality Психолог
Email lora.sergeeva@abv.bg

Лора Сергеева

Психолог
Лора Сергеева e психолог и психотерапевт.
Образование:
Магистър психолог ВТУ “ Св. Св. Кирил и Методий „
Бакалавър Предучилищна и начална училищна педагогика РУ „Ангел Кънчев“
Фокусирана към решения краткосрочна терапия обучение при д-р. Пламен Панайотов
Обучение по Хипноза и хипнотерапия към БАХ
Обучение за оценка на ранното детско развитие DENVER II – Хестия
Изучава в майсторско ниво позитивна психотерапия към ДППБ
Член на ДПРБ, ДППБ и БАХ
Професионални интереси и терапевтичен опит:
-страх и фобии
-тревожност
-травмата в ранното детство
-ниска самооценка
-неувереност
-проблеми в семейството
-проблеми във възпитанието на детето
-проблеми при общуването в детската градина или училище
-проблеми в отношението родител-дете
Работи с деца и възрастни в кабинет и онлайн
Работи  за  https://psyhelp-skype.com/bg