Speciality Преподавател по йога
Phone 0877172317

Цветелина Иванова

Преподавател по йога
Образование и кфалификации:
Философия – Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, гр, Велико Търново
Преподавател по Йога – завършила двегодишно обучение в Интернационално училище по Йога, Мадрид (Испания)
Обучения в различни семинари.
Един от основните начини, с които помагам на хората да се справят с различни видове физически и ментални проблеми, е използвайки един от най-мощните инструменти, които имат – тялото, опознавайки същността на човешката си природа. Тялото е често пренебрегвано и подценявано, но то е мястото, където човек прекарва целият си живот, то е първата и основна стъпка към доброто здраве, както физическо, така и психическо.
Моята философия и подход се базират на това, че спокойният, балансиран и ясен ум е пряко свързан с доброто физическо състояние, както и с дълбокото познаване на самите себе си.
Всички проблемни психически състояния се проявяват на физическо ниво – в мускулно напрежение, начин на дишане, стойка, динамика на движението и др. Използвайки Йога, помагам всички тези състояния да бъдат регулирани, нейната редовна практика може изцяло да промени живота на човек на физизческо, ментално и емоционално ниво, достигайки едно по-дълбоко състояние на благосъстояние.