Speciality Психолог
Phone 0888077076
Email tmandeva@abv.bg

Таня Мъндева

Психолог

Магистър по психология, магистър по музикална педагогика, специалист креативна рехабилитация. Сертифициран позитивен психотерапевт. Сертифициран медиатор към център за разрешаване на спорове.

Сфери на дейност: Психологическо консултиране и психотерапия с деца, възрастни и семейства. Психотерапия на функционални разстройства, на междуличностни взаимоотношения и фамилна психотерапия, потребност от личностно израстване и себепознание. Психосоматика. Терапевтична практика към Проект „Творческо пространство за малки и големи“, при лечение на емоционални травми от отхвърляне и изоставяне на деца и възрастни, проблемни отношения с родители и авторитети, затруднения в общуването и други поведенчески проблеми и модели.