Speciality Психолог
Phone 0899921043
Email saaladjova@gmail.com

Силвия Аладжова

Психолог

Магистър по психология към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Специализира в програмата по фамилна и брачна терапия към Института по фамилна терапия – България.

Лицензиран обучител е към Gordon Training International за ефективно родителство, умения за общуване и разрешаване на конфликти по програмите „Трениране на успешни родители“ и „Трениране на успешни учители“. Завършила е обучение по хипноза и хипнотерапия към Българска Асоциация по Хипноза.

Член е на дружеството на психолозите в България и на Българската Асоциация по Хипноза.

Работи индивидуално, с двойки/семейства, работи с деца;