Speciality Историк

Румяна Григорова

Историк

Завършила съм ВТУ „Св.св Кирил и Методий“ през 1985 г. със специалност Специалист историк и учител по история.

Допълнителна специализация към Факултет по обществени професии

През 2016 година завърших магистърска програма Спортна психология в НСА“Васил Левски“със защита на Дипломна работа на тема: Въздействието на Рейки за възстановяването на спортистите.

Рейки мастер съм. Завършила съм курсове по радиестезия при инж. Димо Георгиев и

медицинска радиестезия при инж. Валентин Маринов. На 01.03.2015 г. завърших курс по хипноза и хипнотерапия при Иво Величков и станах член на БАХ.

Занимавам се основно с Енергийна терапия и радиестезия.

Кабинетът ми е в гр. София