Speciality Педагог
Phone +359 878 506 218
Email rl_petkova@abv.bg

Радостина Петкова

Педагог

Завършила предучилищна и началноучилищна педагогика в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“, работи групово и индивидуално с деца от 3 до 11 годишна възраст.

Адрес: гр. Пловдив