Speciality Психолог, педагог, икономист
Phone 0889407221
Email pe+a_tod@abv.bg

Петя Тодорова

Психолог, педагог, икономист

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

МАГИСТРАТУРИ:

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ – ПУ“ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – ВИСШ ПЕДАГ. ИНСТИТУТ-БЛАГОЕВГРАД

МАКРОИКОНОМИКА – ПРОФИЛ: ”УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”- ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

ИЗВЪНУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ПЕДАГОГИКА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ  ДИСЦИПЛИНИ

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

 

ПРЕКВАЛИФИКАЦИИ:

ПРАВО – ВИСША ШКОЛА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ – УНСС – ГРАД СОФИЯ

ФИНАНСОВО – ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ – ВИСША ШКОЛА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ- УНСС – ГРАД СОФИЯ

 

ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ:

– СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ С  ХРОНИЧНИ  ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ–ЦЕНТЪР  ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕН. -НАЦИОНАЛЕН  ЦЕНТЪР ЗА  РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ – ГРАД ПЛОВДИВ

– ОЦЕНКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ВЪЗМОЖНИ ИНТЕРАКТИВНИ ОБУЧИТЕЛНИ  МЕТОДИ ПРИ ДЕЦА СЪС СИД – ГРАД БАНКЯ

– РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ – МОН – НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР – СОФИЯ

– СЕРТИФИКАТ – МОДЕРНИТЕ ПРИНЦИПИ НА МЕНИДЖМЪНТА–ПЕРНИШКА ТЪРГОВСКО –ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

– БАЗОВИ И СПЕЦИФИЧНИ КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ – МОН-НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ  ЦЕНТЪР СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА МАЙКРОСОФТ БЪЛГАРИЯ

– НЕМСКИ ЕЗИК – ПЪРВО НИВО – ФЕДЕРАЦИЯ НА НТС

 

ПРОФЕСИОНАЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ:

– ВТОРА ПРОФЕСИОНАЛНО – КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

 

ТРУДОВ СТАЖ:

В момента работя като „Специалист обучение и развитие“ в Център за подкрепа и личностно развитие – ОДК – Перник в сферата на кариерно консултиране, както и по проекти с деца със специални образователни потребности.

Имам 32 години стаж в сферата на образованието.

 

ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕТО:

Цялата  ми дейност  е в  насока, да  бъдат  подготвени  децата с увреждания  за  пълноценен,  самостоятелен  и  достоен  живот. Стремя се да им създавам благоприятна обстановка, в която да се чувстват сигурни, спокойни и по най-оптималния начин да развиват своите възможности.

 

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

В работата си с деца с увреждания използвам много дидактични материали и се старая в максимална степен да онагледявам преподавания  материал. Експериментирам  с

иновационни техники и подходи, водещи до оптимизация на учебния процес.

 

КОНТАКТИ:

гр. Перник – 2300

ул. „Петко Каравелов“ бл.6, вх.“А“, ап.6, ет.3