Speciality Психолог
Phone 0889504673
Email petya_petkowa@abv.bg

Петя Петкова

Психолог

Бакалавър и магистър психолог, сертфицирана за работа с хипноза и хипнотерапия, базисен психотерапевт по метода на позитивната психотерапия и сертифициран медиатор в извънсъдебното разрешаване на спорове. Притежава разнообразен опит по отношение на работата с хора и групи в риск от социално изключване, умения за работа и ръководене на екипи от хора и организиране на тематични обучения. Дългогодишна практика в предоставянето на различни социални услуги на жертви на домашно насилие, роднини и семейства на пострадали от домашно насилие, проституиращи мъже и жени, работа с деца в риск и техните семейства, деца на улицата, а отскоро с извършители на домашно насилие. Има опит в лобиране, застъпничество, управление на човешките ресурси и разработване и управление на проекти; организиране на срещи, дискусии, презентации, семинари, конференции. Участвала в създаването на различни програми и методики за работа с жертви на домашно насилие и в създаването и управлението на множество проекти в сферата на човешките права и правата на жените. Има разнообразни интереси в областта на гражданските и човешки права, джендър проблеми, психология, мултикултурно разбирателство, източни учения и здравословен начин на живот. Участва в създаването на Фондация“ Х и Д Джендър перспективи“ http://hdgender.eu/, като съучредител през 2012 г. и към момента неин управител. Повече от 18 години работи в областта на социалните дейности, като психолог от 2004 г. и управител на Фондация“ Български център за джендър изследвания-клон Хасково“.