Speciality Психолог
Phone 0888 378983
Email psiholozibg@gmail.com

Павел Павлов

Психолог

Магистър психолог “Психология и психопатология на развитието”. Терапевт по зависимости, хипнотерапевт, член на Българска асоциация по хипноза (БАХ), член на международната НЛП общност, НЛП мастер практик, консултант и представител на национална пациентска организация – “Конфедерация за защита на здравето” по въпроси свързани със зависимостите, председател на УС на “Асоциация за превенция и работа със зависимости – Само днес”, ръководител сектор България на Център за лечение на зависимости “Свобода – център” и на международна психотерапевтична организация Свобода. Семеен консултант и създател на метод за “Кризисна интервенция за вземане на решение при семеен конфликт”. Лицензиран треньор към Гордън Тренинг Институт по програмите “Трениране на успешни младежи” и “Трениране на успешни родители”. Треньор по системата на Довлатов за интегративни техники и работа с метафорични асоциативни карти. Водещ на обучителни семинари за младежи, възрастни и професионалисти на теми свързани със зависими и техните близки, работа с агресия и насилие, личностно развитие, емоционална интелигентност, телесно ориентирани терапии, майндфулнес и др.