Speciality Психолог
Phone 0885935173
Email norra_1313@abv.bg

Нора Илиева

Психолог

Родена съм в гр. Шумен,  а от 2011 г. живея и работя в гр. Варна. Завършила съм висше образование „Българска филология” в Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” през 1997 г. През 2003 г. завърших специалност „Философия” във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, а през 2006 г. – „Психология” – магистър.

Завършила съм следните курсове за професионална квалификация:

– Приложна психология, невропсихология и психотерапия – 1999 г. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”;

– Индивидуално, семейно и групово консултиране – 2006 г. в ШУ „Еп. Константин Преславски”;

Основи на фокусираната към решения кратка терапия – 2011 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев”;

– През 2019 г. завърших курс по „Хипноза и хипнотерапия“ към БАХ.

От 1997 г. до 2006 г. съм работила като учител по български език и литература, философия и психология. От 2006 г. до настоящия момент работя като пробационен инспектор в Областна служба „Изпълнение на наказанията” гр. Варна.