Speciality Психолог
Phone 0884398608;
Email tsocheva_psi@abv.bg

Мартина Цочева

Психолог

Психолог-консултант

Завършила съм „Психология“ във Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“ и притежавам следдипломна квалификация „Консултативна психология“ от същия университет. Преминала съм специализирани обучения в областта на НЛП (Нервно-лингвистично програмиране), терапия с помощта на МАК (Метафорични асоциативни карти), хипноза и индивидуална психология. Продължавам да специализирам и да се развивам в областта на психологическото консултиране и психотерапията. Член съм на Българска асоциация по хипноза. Имам 11 годишен опит в системата на образованието, като към момента работя като психолог с деца от 3 до 14 годишна възраст в институции от системата на народната просвета. Занимавам се с частна практика, в която работя с деца, възрастни и семейства.