Speciality Психолог
Phone +359888900241
Email jvruchka@gmail.com

Мария Радева

Психолог

Магистър по Психология ВТУ Св.Св. Кирил и Методий
Хипноза и хипнотерапия към БАХ 2019 г.
Рейки II ниво – 2018 г.
С опит в консултирането на пострадали от насилие.