Speciality Клиничен психолог
Phone 0892234449
Email ioncheva21@gmail.com

Йорданка Йончева

Клиничен психолог

Образование и обучение:

Приложна психология – Магистърска степен – ПУ „П. Хилендарски” гр. Пловдив

Клинична психология – СДО – МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов” гр.Варна

Хипноза и Хипнотерапия – Българска Асоциация по Хипноза, гр. София

 

Практика:

Клиничен психолог – ЦПЗ ”Д-р Иван Темков”, Бургас

Вещо лице – Окръжен съд Бургас