Speciality Психолог

Ивелина Стаменова

Психолог

Специален педагог, магистър по комуникативни нарушения, специализирала детска психология и арт терапия. Завършва основен курс и последващо майсторско ниво за лечение с цветните есенции на д-р Едуард Бах към Edicta. Сертифициран учител по сензорно-моторна интеграция за деца от раждането до 6 години. Ментор и обучител на студенти и млади специалисти от педагогическите специалности , лектор по програми одобрени от МОН. Организатор на инициативи и дейности, свързани с ранно детско развитие и превенция на обучителни трудности в ранна детска възраст, майка на две дъщери.

Ива работи професионално с деца от 2006 г. През 2011 г за първи път в Пловдив въвежда работа с деца по метода на Монтесори и от тогава става верен негов поддръжник.

Провежда активно тренинги и обучения за родители относно проблемите на техните деца и начините за ефективно обучение и възпитание.

Професионалните й интереси са насочни основно към периода на ранното детство и възможностите за развитие и ранна интервенция през него.

Ментор е на студенти от специалностите Логопедия, Специална Педагогика и Психология към проект Студентски практики в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“ и „Нов Български Университет“ – София.

През 2010 г. учредява Фондация “С-ИВВЕНА” с цел изграждане, развитие и поддържане на оптимално функциониране на структури, подпомагащи комуникацията на лица с нарушения в развитието, въвеждане на нови, по ефективни и световно утвърдени методи за подобряване възможностите за комуникация при лица с проблеми в общуването,подпомагане на комуникацията,социална интеграция и личностна реализация на лица с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения.

Част от лекторския екип на Фондация „С-ИВВЕНА“, с който ежемесечно провежда практически семинари и обучителни курсове на специалисти логопеди, психолози и педагози – ресурсни и масови учители от цялата страна.

В началото на 2014 г. открива първият за територията на град Пловдив център за ранно детско развитие и превенция на обучителни трудности „Децата обичат Монтесори“, който може да се посещава целодневно от деца от 1,5 до 6 години.Няколко години по-късно открива филиали в градовете Пазарджик и Асеновград. Поради огромното й желание да включи и родителите в процеса на обучение и възпитание на своите деца още от най-ранна възраст, през 2015 г създава и Академия за ранно детско развитие за деца от раждането до 3 години, чрез която за първи път дава възможност на родители да се докоснат до Монтесори метода, посещавайки ежеседмичните занятия „Монтесори с Мама“, заедно със своите мъници. По този начин, попадайки в една оптимално организирана среда, родители и деца имат възможност да откриват заедно света на Монтесори и това да става с ненатрапливата подкрепа на обучени педагози и специалисти по ранно детско развитие от нейния екип.

През годините на своята диагностично-консултативна и терапевтична практика разработва авторски материали за работа с деца и възрастни. За повече информация можете да посетите Уеб страница: http://www.logopedichni-montesori-materiali.com/

Член на Българска Асоциация по Хипноза с председател Иво Величков и Монтесори Институт България.