Speciality Адвокат
Phone 0893 789 243
Email zerrin@abv.bg

Зеррин Мустафова

Адвокат

– Адвокат, вписан в РАК – Русе със стаж 10 год., специализиран в гражданско, наказателно и търговско право;

– Медиатор, вписан в Регистъра на медиаторите в Министерство на правосъдието;

– Магистър-Психолог, завършил ВТУ „Кирил и Методий“;

– Хипнотерапевт при Българска асоциация по хипноза (БАХ);

– Практикуващ фамилна терапия, системно консултиране на брачни двойки, деца и индивиди;