Speciality Психолог
Phone 0889 443 742
Email aneg_dosholova@abv.bg

Гена Дошолова

Психолог

Магистър психолог, военен психолог, хипнотерапевт, цветотерапевт, EFT терапевт и мастър Рейки.

Със след дипломна квалификация по военна психология, когнитивно поведенческа терапия, позитивна психотерапия, диагностика на личностните разстройства, хипноза, енергийна психотерапия, както Рейки, EFT, NLP и Силва метод.