Speciality Психолог
Phone venetazd@abv.bg

Венета Здравкова

Психолог

Завършила Консултативна психология в ПУ“Паисий Хилендарски“ през 2007 г. Практикувам като психолог от 4 год. в личен кабинет. През 2017 г. преминах курса по Хипноза. Работила съм и като училищен психолог.