„Регресия. Път към невидимия свят на Душите”

Душата пътува – между животи, тела, пространства и епохи. Учи и обучава. Въздига се или пропада според собствения си избор, направен доброволно. „Регресия. Път към невидимия свят на Душите” изследва онова трудно изразимо усещане за познание, което притежаваме, но сме забравили. Герои на тази книга са психолог и неговите събеседници – търсещи личности, които с помощта на регресионната терапия и връщането към отминали животи откриват нужните отговори. Всички описани истории са на реални хора и са надлежно документирани в практиката на авторката. Яна Аврамова-Атанасова е магистър-психолог, психотерапевт, хипнотерапевт и регресионен практик. Завършила е психология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, а сред специализациите ѝ са „Приложна психология и психотерапия” […]

ЗА ЗНАНИЕТО, МОЖЕНЕТО И СЪЩНОСТТА НА ХИПНОЗАТА

Това есе е необходимо, за да насочи вниманието на практикуващите в тази област върху един доста пренебрегван аспект на хипнозата – за съжаление и в представянето, и в литературата, и в обучението по хипноза най-голямо внимание се обръща на различни школи, подходи, техники, способи, принципи на хипнотизирането и т.н. Тези неща трябва подробно и детайлно да се изучават и затова ще ги откриете във всяка качествена литература и обучение по въпроса, ще ги откриете в пълнота и в курсовете и семинарите а БАХ. Понякога обаче се концентрираме прекалено много върху тях и пропускаме най-важната стъпка в овладяването не само на хипнозата, но и на всеки друг практически аспект на знанието […]