• Провеждане на научни изследвания на хипнозата.
  • Провеждане на изследвания с използване на хипнозата в различни области.
  • Прилагане на хипнозата в различни области на високо професионално ниво.
  • Популяризиране на хипнозата като терапевтичен метод.