ЗА НАС

Българска асоциация по хипноза (БАХ) е създадена през 1999 г. и е сдружение с идеална цел на специалисти, интересуващи се и занимаващи се с хипноза, хипнотерапия, психотерапия, медицина, психология.

В БАХ членуват към настоящия момент над 130 души – психолози, терапевти, лекари, както и хора, интересуващи се от хипнозата и хипнотерапията.

БАХ организира и провежда обучения по хипноза и хипнотерапия, отворени лекции, демонстрации, семинари, практически занимания, осъществява издателска дейност. БАХ обединява, привлича и дава безусловна помощ и подкрепа за професионалното развитие на всеки член на Асоциацията. Помага на своите членове и работи по посока популяризацията на хипнозата като научен метод за психотерапия.

Председател на Асоциацията е Иво Величков, известен психотерапевт, завършил психология и философия, както и Клинична хипноза в London College of Clinical Hypnosis.

Членове на Управителния съвет са: Антоанета Петрова – секретар, и Анелия Атанасова.

През 2016 г. БАХ сключи официален договор за сътрудничество с Университета по традиционни изкуства и култура АМплапура-Бали.

В БАХ може да намерите съмишленици, да активирате дискусии по важни за вас теми, да следите актуална информация за събития, срещи, обучения по хипноза и хипнотерапия.

Основната цел на БАХ е споделянето на знания, умения, обучения на специалисти на най-високо ниво.

Другите цели на организацията са:

• Провеждане на изследвания с използване на хипнозата в различни области.
• Прилагане на хипнозата в различни области на високо професионално ниво.
• Популяризиране на хипнозата като терапевтичен метод.
• Издаване на книги, свързани с хипнозата и хипнотерапията
Визията на БАХ е членовете на организацията да бъдат едно общество, което непрекъснато комуникира и споделя опита си.

Асоциацията има членове за контакт в градовете:

За цялата страна – Иво Величков, Председател, 0878 899 486
Пловдив – Антоанета Петрова, 0888 31 22 86
София – Лидия Даутева, 0887531687
Благоевград – Д-р Десислава Безинска-Шеинкова, 0877 996 329
Русе – Ваня Чолакова, 0895 627 512
Бургас – Дани Пейкова, 089 618 7718
Варна – Анелия Атанасова, 0893439202